Fundusze unijne

Fundusze unijne

Przy współpracy z Human Partner sp. z o.o. proponujemy kompleksową usługę rozwojową w zakresie pozyskiwania środków z funduszy unijnych, w ramach której gwarantujemy Państwu m.in.:


Profesjonalne doradztwo biznesowe i prawne

 • analizę planów rozwojowych firmy,
 • analizę prawną prowadzonej działalności w zakresie możliwości pozyskania środków unijnych, zabezpieczenie prawne realizowanego projektu,
 • dostosowanie formy prawnej prowadzenia działalności do wymagań warunkujących pozyskanie funduszy,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach dostępnych środków na lata 2014-2020,
 • weryfikacja wniosków o dofinansowanie gotowych projektów w zakresie zgodności dokumentacji aplikacyjnej z wytycznymi,
 • wsparcie w kompletowaniu wszystkich niezbędnych załączników i dokumentów,
 • reprezentowanie Klienta w kontaktach z Instytucją Wdrażającą, przygotowanie pism i odpowiedzi.


Kompleksowa obsługa projektów unijnych

Etap I - Weryfikacja i wybór źródła finansowania

 • diagnoza potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa,
 • ocena koncepcji projektu pod kątem formalnych i merytorycznych kryteriów oceny przyjętych dla programu,
 • identyfikacja i ograniczanie ryzyk związanych z realizacją projektu.

Usługi I etapu są bezpłatne oraz nie zobowiązują przedsiębiorcy do podpisania umowy na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.


Etap II - Merytoryczne opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu.

 • ustalenie koncepcji projektu z Klientem,
 • opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu w oparciu o informacje od Klienta oraz wymagania konkursowe,
 • skompletowanie załączników (jeśli dotyczy),
 • konsultacje opracowanego wniosku z Klientem,
 • złożenie wniosku zgodnie z wymogami konkursowymi.


Etap III - Realizacja i rozliczenie projektu

 • wsparcie w procesie zarządzania projektem unijnym,
 • obsługa prawna realizowanej inwestycji,
 • przygotowanie umów cywilnoprawnych oraz umów o pracę w projekcie,
 • reprezentacja Klienta przed organami i instytucjami w trakcie realizacji projektu,
 • przygotowywanie wniosków o płatność oraz nadzór nad prawidłowym rozliczeniem projektu,
 • przygotowanie do ewentualnych kontroli.


Etap wspomagający

 • przygotowanie autorskiej procedury zarządzania projektami w oparciu o zasady pracy u Klienta,
 • przeprowadzenie instruktażu z zakresu realizacji projektów,
 • przeprowadzenie, na życzenie Klienta, audytu wewnętrznego projektu na każdym etapie realizacji projektu.