Partnerzy

Jako aktywny członek organizacji BNI wierzymy, że nieodzownym elementem wsparcia naszych Klientów jest dysponowanie gronem sprawdzonych, rzetelnych firm, które wspierają naszych Klientów w wielu obszarach biznesowych.

Do naszych partnerów należą:

Qbico to ekspercka firma specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu Business Intelligence. Podstawą działalności jest projektowanie, rozwój i utrzymanie hurtowni danych, złożone procesy ETL oraz rozwiązania sprawozdawcze.

Wśród realizacji firmy znajduje się 20 dużych projektów Business Intelligence działających w chmurze lub lokalnych serwerowniach. Qbico prowadzi również wieloletnią współpracę z firmami w zakresie usług doradczych i wsparcia technicznego. Firma oferuje pełen zakres usług Power BI – począwszy od analizy potrzeb po szkolenie i wsparcie powdrożeniowe.

Zespół spółki tworzą specjaliści, którzy nieprzerwanie doskonalą swoje kompetencje i umiejętności. Pogłębianie znajomości różnych sektorów rynku w ciągu długoletniej współpracy pozwoliła na idealne dostosowanie rozwiązań do potrzeb biznesowych klienta.

Firma Qbico stworzyła i ciągle rozwija System ZORRO – oprogramowanie służące do zgodnego z RODO zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych w organizacji. W ich ofercie znajduje się również autorski system analityczny PulpitKontrolny, umożliwiający samodzielną analizę danych za pomocą intuicyjnego interfejsu.

+48 71 707 16 14
qbico@qbico.pl
www.qbico.pl


Human Partner Sp. z o.o. jest dynamicznie rozwijającą się firmą doradczo-szkoleniową, która świadczy usługi rozwojowe adresowane do sektora MŚP i podmiotów z sektora publicznego.

Spółka jest laureatem wielu prestiżowych konkursów ogólnopolskich, a przedstawiciele firmy aktywnie uczestniczą w zespołach ds. funduszy europejskich dla przedsiębiorców (Grupa Robocza RPO 2014-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu, Dolnośląska Rada Gospodarcza). Prezes zarządu Human Partner współpracuje także z Konfederacją Lewiatan, opiniując dokumenty i wytyczne programów unijnych na lata 2014-2020. Dzięki temu, mamy dostęp do sprawdzonych informacji i zapowiedzi zmian w zakresie przygotowań do nowego okresu finansowania. 

Wysoki poziom naszych usług gwarantuje wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 oraz współpracujący z nami wykwalifikowany personel. Trzech naszych konsultantów było ekspertami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie ocen wniosków o dofinansowanie składanych przez przedsiębiorców MŚP.

www.humanpartner.pl